บริษัทเอเซียประกันภัย

บริษัท เอเชียประกันภัย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2493 เป็นบริษัทประกันภัยของกลุ่มธนาคารเอเชียทรัสต์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ธนาคาร DEG (KFW) ธนาคารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ อันดับหนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐเยอรมัน ได้บรรลุข้อตกลงร่วมทุนกับบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันคือ พัฒนาธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพในการขยายกิจการ และเสริมฐานะความมั่นคงทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน 199 ล้านบาท บริษัทเอเชียประกันภัย เป็นผู้นำนวัตรกรรมเรื่อง แพกเกจประกันภัยรถยนต์ใหม่ๆ ในท้องตลาด เช่น การเปิดตัวประกันประเภท 2+, 3+ เป็นรายแรกของประเทศไทย และยังมี กรมธรรม์ "กันชน" ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ ของเอเชียประกันภัย เจ้าเดียว

- มีความโดดเด่นในเรื่องนวัตรกรรมใหม่ ๆ ในวงการประกันภัยรถยนต์ เช่น ประกัน 3พลัส, ประกัน 2 พลัส, ประกันมอเตอร์ไซต์ 3 พลัส

- มีความน่าเชื่อถือเรื่อง การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพราะมีเบี้ยสำรอง ตามกำหนดของ คปภ.

- ออกกรมธรรม์ได้รวดเร็ว ถ้าหากซื้อผ่าน ประกันรถ ดอท คอม สามารถออกกรมธรรม์เสร็จ ใน 1 วันทำการ สำหรับประกันภัยรถยนต์ ที่ไม่ต้องตรวจสภาพรถ

- จำนวนอู่ซ่อมมากมาย กระจายทั่วประเทศ ผู้เอาประกันสบายใจ